Free no credit card hook up ithaca girl pussy Free one on one sex chats

(Stack the plates properly.) Word: salaysay2 Active Verb: magsalaysay Passive Verb: isalaysay English Definition: (verb) to narrate; to relate; to tell a story L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsalaysay ka sa amin ng iyong kuwento.(You tell us your story.) 2) Isalaysay mo sa amin ang nangyari sa iyo kahapon.(You catch some water in the pail.) 2) Sahurin mo ang tubig sa timba.(Catch the water in the pail.) Word: saing Active Verb: magsaing Passive Verb: isaing English Definition: (verb) to cook by steam, as rice L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsaing ka ng bigas para sa sampung tao.

(Let us assault the fort of the rebels.) Word: salansan1 Active Verb: magsalansan Passive Verb: salansanin English Definition: (verb) to file orderly; to put in an orderly stack L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsalansan ka ng mga plato sa aparador.

(Load your dog in the car.) Word: sakit3 Active Verb: sumakit English Definition: (verb) to ache; to be in pain; to be ill L2 Definition: Notes: Examples: Sumakit ang aking ulo nang marinig ko ang boses ni Josie.

(My head ached when I heard Josie's voice.) Word: saklolo Active Verb: sumaklolo English Definition: (verb) to aid; to succor; to help L2 Definition: Notes: Examples: Sumaklolo kami sa mga nasalanta ng baha.

(You cook some rice for ten people.) 2) Isaing mo ang bigas.

(Cook the rice.) Word: sakal2 Active Verb: sumakal Passive Verb: sakalin English Definition: (verb) to strangle L2 Definition: Notes: Examples: 1) Sa tindi ng kanyang galit, nais niyang sumakal ng tao.

Leave a Reply